VCA-eis 3.4 en het Register van Risicovolle Taken

Geschreven op 07/01/13 door BTV Audit

Conform de wetgeving dienen de medewerkers een aangepaste opleiding te hebben genoten. De wetgever geeft niet aan wat de inhoud (eindtermen) van de opleiding dient te zijn. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat deze opleiding alle nodige informatie verschaft en dat de medewerker deze kennis onder de knie geeft. 

Indien een bedrijf een VCA certificaat wil behalen, moet dat bedrijf voldoen aan de eisen gesteld in de VCA norm. VCA heeft via het Register van Risicovolle Taken de eindtermen voor verschillende opleidingen vastgelegd. De gevolgde opleidingen moeten dus hieraan voldoen en dit kan enkel worden aangetoond door attesten/diploma's voor te leggen waarop bv. IS 001, ... IS013 of AV 001 ...AV-022 en het VCA logo staat vermeld. 

Zoals in het Register van Risicovolle Taken vermeld, is het voor werkzaamheden in de (petro)chemie noodzakelijk dat het examen van deze opleidingen gevolgd is bij een door BeSaCC-VCA erkend examencentrum, voor werkzaamheden in de andere sectoren is het niet noodzakelijk dat het examen is afgelegd in een door BeSaCC-VCA erkend centrum, maar het geeft wel een zekere garantie. 

De VCA auditor gaat na of de gevolgde opleidingen/examens voldoen aan de eisen uit het Register van Risicovolle Taken. Verdere informatie vindt u op www.besacc-vca.be .

 


Een vraag of opmerking?

Wij helpen u graag verder! Vul hier ons contactformulier in.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf geïnformeerd over nieuwe diensten van BTV Audit en aanpassingen in de VCA norm..